Måtte bortvise fire personer fra sentrum på kort tid