Opposisjonen: – Vi trenger flere politifolk, ikke flere politikontorer