Midlertidige vifter sørger for gjenåpning av tunnel på E6 i Trøndelag