Lise Anna glemte både penger og telefon da hun skulle hente ministeren