Fire personer ble pågrepet da politi, skattemyndigheter, tollvesen, arbeidstilsyn og mattilsyn raidet tre spisesteder i Stjørdal onsdag kveld.

Aksjonen i Stjørdal var en del av en samordnet aksjon mot restaurantbransjen i Nord-Trøndelag.

– Spisestedene ble valgt ut etter kunnskap som politiet eller de andre etatene hadde samlet inn på forhånd, sier politioverbetjent Sivert Rannum hos politiet i Nord-Trøndelag til bladet.no.

Aksjonen startet ved 19-tida onsdag kveld. Da slo politi, tollvesen, arbeidstilsyn og mattilsyn til mot tre spisesteder i sentrum av Stjørdal. Også et bolighus som brukes som hybler for ansatte ved et av spisestedene, ble oppsøkt.

ID-sjekk

To utenlandske statsborgere ble pågrepet og tatt med til lensmannskontoret for en nærmere sjekk av identitet.

Den ene av disse skal ha presentert seg med tre forskjellige navn i løpet av få minutter.

– Ingen av dem kunne identifisere seg på tilfredsstillende måte, sier Rannem.

Den ene ble dimittert av politiet etter kort tid. Den andre satt fortsatt i avhør hos politiet torsdag formiddag.

Narkotika

I løpet av raidet på spisestedene kom politiet også over to utenlandske personer som ble mistenkt for å bruke eller være i besittelse av narkotika. De to mennene er begge midt i tjueåra og bosatt i Stjørdal.

Etter avhør ble begge ilagt forelegg for brudd på narkotikalovgivningen.

Kontrollene onsdag kveld var et samarbeid mellom Mattilsynet, Skatteetaten, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og politiet i Nord-Trøndelag.

Avdekke kriminalitet

– Hovedformålet er å forebygge og avdekke kriminalitet og andre uregelmessigheter, sier politiets aksjonsleder Sivert Rannem.

Spisestedene som ble sjekket onsdag kveld, var plukket ut etter informasjon som de ulike etatene hadde samlet inn på forhånd.

Etatene hadde ulike innfallsvinkler til kontrollene. Mattilsynet har blant annet hatt fokus på orden og renholdsrutiner for å sikre mattrygghet og matvarers sporbarhet. Skatteetaten har kontrollert om all omsetning oppgis til beskatning og Tollvesenet hovedfokus har vært ulovlig import og oppbevaring av alkohol, tobakksvarer og kjøtt.

Arbeids- og lønnsforhold

Arbeidstilsynet har under kontrollene blant annet etterspurt arbeidsavtaler og lønnsforhold. Ved påtreff av utenlandske borgere har politiet foretatt alminnelig utlendingskontroll. Formålet med utlendingskontrollen er å sjekke vedkommendes identitet og om vedkommende har lovlig opphold. Politiet har videre hatt fokus på ulovlige arbeidsforhold.

Til sammen ble 19 serveringssteder i åtte kommuner kontrollert.

Mattilsynet hadde med totalt 5 inspektører fra Distriktskontoret for Namdal og Distriktskontoret for Innherred og Fosen. Det ble til sammen utført 7 tilsyn. Det ble gitt 1 hastevedtak (stenging), 6 varsel om vedtak og 2 påpekning av plikt. Ingen av disse var i Stjørdal.

Skatteetaten vil nå avstemme opplysninger fra kassa systemet opp mot tidligere kontrollkjøp. Skatteetaten avdekket at to av de kontrollerte stedene ikke hadde noen kontantomsetning i går.

Alkohol og tobakk

Tollvesenet fant alt i orden på restaurantene med tanke på sporbarhet av varer og omsetning av alkohol og tobakk.

Arbeidstilsynet har gjennomført til sammen 12 tilsyn. De har levert begjæring om utfyllende opplysninger på flere steder, blant annet grunnet mistanke om overnattingsrom på serveringssted og at en restaurant holder åpent til tross for konkurs.

Politiet kontrollerte til sammen 41 personer på serveringsstedene. Seks personer er pågrepet for ulovlig opphold og ulovlig arbeid. De seks pågrepne er fra Iran, Irak og Syria. Torsdag vil det bli tatt stilling til om disse skal varetektsfengsles.

Ulovlig arbeid

Ytterlige fire utenlandske borgere ble innbragt for ID-sjekk eller mistanke om ulovlig arbeid. De fire ble dimittert i løpet av onsdagskvelden. De fire innbragte er fra Iran, Irak, Syria og Afghanistan.

Det vil også bli opprettet straffesaker mot de arbeidsgivere som har hatt personer uten lovlig opphold i arbeid. I tillegg til ovennevnte ble to utenlandske borgere pågrepet for mistanke om bruk av narkotika. Politiet i Nord-Trøndelag hadde bistand fra Politiets utlendingsenhet og Utrykningspolitiet under kontrollene.

Politiets innsatsleder Ronny Spachmo snakker med en av medarbeiderne på et spisested i sentrum av sttjørdal under onsdagens aksjon. Foto: Knut Erlend Jegersen