Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten fra Sør-Trøndelag undrer seg over Miljøpartiet sine forslag om hvor enkelt det skal være å erstatte arbeidsplasser innenfor olje- og gassnæringen med «nye» arbeidsplasser innenfor såkalt grønne områder.

Legge ned på Tangen

I et oppslag i Bladet sist lørdag gikk stortingskandidatene Ingrid Liland og Tommy Reinås inn for å erstatte de tusen oljearbeidsplassene hos Statoil på Tangen i Stjørdal med et 80-talls alternative arbeidsplasser i et nytt selskap som skal jobbe med grønn energi.

Miljøpartiet foreslår å opprette selskapet Bionova, og ønsker at hovedkontoret for nysatsingen legges til Stjørdal.

Høyres Torhild Aarbergsbotten undrer seg sterkt over forslaget fra Miljøpartiet. Aarbergsbotten sitter i energi- og miljøkomitéen på Stortinget.

Slår inn åpne dører

– Hva skal Miljøpartiets Bionova bidra med utover virkemiddelapparatet vi allerede har i Enova og Fornybar AS?

Torhild Aarbergsbotten mener forlaget til Miljøpartiet i beste fall er å slå inn dører som er åpne allerede.

– Hvordan skal Miljøpartiet skaffe finansiering til sitt nye fond når oljevirksomheten og hovedinntektskilden til AS Norge skal skrus av?

Aarbergsbotten lurer på om Miljøpartiet har tenkt over hva som er forskjellen i verdiskapingen for en arbeidsplass innenfor olje- og gassnæringen, i forhold til statlige arbeidsplasser med et heller vagt mandat?

Har allerede virkemidler

Stortingsrepresentanten peker på at Norge allerede har virkemidler som bidrar til å utvikle grønnere arbeidsplasser.

Det statlige fondet Fornybar AS skal bidra til å utløse privat kapital for å få satt flere ideer innenfor fornybar energi og ressurser ut i livet og bli lønnsomme. Enova sin hovedoppgave er å bidra til at nye løsninger innenfor energisparing og reduserte CO₂-utslipp blir kommersielle.

I tillegg har vi Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge og Forskningsrådet, som også bidrar til overgangen til det grønne skiftet.

– Det er ikke virkemiddelapparatet det skorter på akkurat, mener Aarbergsbotten.

Lite gjennomtenkt

Hun synes løsningene og forlagene fra Miljøpartiet er skremmende lite gjennomtenkte og lettvinte.

– Forslagene forteller hvor ille det kan bli for vår fremtidige velferd om så skulle skje at de ville komme i vippeposisjon etter høstens valg, mener Torhild Aarbergsbotten.