Skoleelever gjør en innsats for både unge og gamle

foto