– Det er feil å fremstille løshundjakta som dyreplageri

foto