«Skal ta hele kommunen i bruk» – De som har planer må komme med dem nå