Cirkle har et eget talentprogram og Bromseth er av de ni av fra årets avgangskull. I en pressemelding fra Circle K Norge kommer det frem at sju av ti avgangselever siden 2004 jobber fremdeles i Circle K.

Årets avgangsklasse i talentprogrammet til Circle K Norge skiller seg ut fra de 11 foregående kullene på ett område: Alle er kvinner!

– De ni medarbeiderne som har fullført talentutdanningen i år er alle svært dyktige, positive og hardtarbeidende. Dette er morgendagens stasjonssjefer og –eiere. At samtlige er kvinner er rett og slett tilfeldig, sier Lene Foldvik, ansvarlig for opplæring i Circle K Norge.

Hun påpeker at det fremdeles er en hovedvekt av menn i bransjen, men at kvinnene i aller høyeste grad er i ferd med å gjøre sitt inntog på stasjoner over hele landet.

Langsiktig

Talentprogrammet til Circle K Norge startet i 2004, da selskapet het Statoil Norge. Den toårige utdannelsen har i prinsippet vært den samme siden den gang, samtidig som programmet gradvis har vokst til å bli en del av selskapets arbeid med medarbeiderutvikling.

– Vi er ikke alene om å ha et talentprogram, men jeg tror det er ytterst få programmer som har eksistert såpass lenge i samme form og med samme funksjon. Det ligger en langsiktig strategi bak talentprogrammet, sier Foldvik.

70 prosent blir i selskapet

Denne langsiktigheten har båret frukter i en bransje som er kjent for stort gjennomtrekk på personalsiden. Hele sju av ti medarbeidere som har fullført programmet jobber fremdeles i selskapet.

– Mange driver sin egen stasjon i dag, mens andre har gjort en karriere på servicekontoret i Oslo. Tre av salgssjefene våre er tidligere talenter. Også Christian Granly, som styrer våre selveide stasjoner og ble kåret til årets unge leder tidligere i år, har tatt talentutdannelsen. De er levende beviser på at det går an å gå gradene i Circle K, sier Foldvik.

Hun bør vite hva hun snakker om. Etter å ha stått på stasjon i 12 år ble Lene Foldvik i 2004 innrullert i den aller første talentklassen til selskapet. De siste ti årene har hun jobbet på hovedkontoret, der hun i dag er «Learning Developer» med ansvar for talentprogrammet. Her har hun nylig ledet arbeidet med å plukke ut de som får være med i talentklasse nummer 14, som starter opp til høsten.

– Vi mottar svært mange søkere hvert år. De går igjennom en grundig rekrutteringsprosess som hjelper oss med å identifisere de aller beste kandidatene. Dette er ressurspersoner med et stort potensial. De drives av et sterkt ønske om å lykkes i Circle K, sier talentsjefen.