Det kan det lokale firmaet opplyse til Bladet.

Bladet publiserte tirsdag en sak på vår nettside om at en gårdseier i Stjørdal sentrum hadde besøk av to menn i arbeidsklær som skal ha sagt at de var fra NTE. I saken forklarte politiet at kvinnen hadde avvist mennene og varslet politiet og NTE om det som kunne være et svindelforsøk.

Bladet kontaktet både politiet og NTE, og markedsområdeleder i NTE, Terje Munkhaug, uttalte i saken at de ikke hadde sendt noen til den aktuelle adressen.

– Vi er takknemlige for at folk sier fra til oss når de blir utsatt for svindelforsøk, slik at vi er klar over at det skjer og kan advare andre. Vi oppfordrer de som blir utsatt for svindelforsøk, om å kontakte politiet, sa Munkhaug i intervjuet med Bladet.

Bladet publiserte et sladdet bilde av to menn i arbeidsklær, som i saken ble framstilt som potensielle svindlere.

Nå viser det seg at de to mennene faktisk var hyret inn for å legge fiber på eiendommen. De var hyret inn av NTE elektro for å gjøre jobben.

– Det var vår egen teleavdeling som hadde engasjert et firma til å grave ned en fiberkabel, og de to mennene var der på befaring. Alt er basert på en misforståelse. Det er beklagelig at de ble fremstilt som svindlere og det var kun ærlige hensikter i dette tilfellet. Vi holder på med mye aktivitet, og det kan glippe noen ganger for oss også. Dessverre, sier Terje Munkhaug.

Bladet beklager at vi publiserte saken med feil informasjon.