Onsdag morgen skjedde en alvorlig ulykke på E6 i Vuddudalen. Det var en tankbil som hadde veltet og E6 ble stengt i mange timer.

Vegtrafikksentralen anbefalte omkjøring via fra Verdal via Sverige og E14 mot Stjørdal, eller fylkesvei 715 Flakk - Rørvik og fylkesvei 755 til Røra.

Irritert bilist

Men det finnes også et alternativ via Markabygda på en grusvei som etter hvert tar bilistene til E6 i Langstein. Men denne er ikke anbefalt for tungtrafikk. Veien er smal og heller ikke dimensjonert for større kjøretøy. Bladet fikk tips om at det oppsto lange køer som følge av tungtransport valgte denne ruten.

– Det er ikke noe problem med personbiler, for bilene klarer å passere. Men med tungtrafikk er det trasig. Jeg er irritert over at de legger over denne veien, de burde vite bedre, sa en innringer på morgenkvisten.

– Kanskje de kjører på GPS

Vegtrafikksentralen er ikke begeistret for at tungtrafikk benytter denne veien til omkjøring.

– Vi anbefaler det absolutt ikke. Veien er ikke dimensjonert for tungtrafikk. Jeg vet ikke hvorfor de kjører der, kanskje sjåførene får opp ruten på GPS, sier trafikkoperatør Lena Nordgård.