Flere trafikkulykker og stengte veier over hele landet