Prisveksten er klart over målet. Lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor. Aktiviteten er fortsatt høy og arbeidsmarkedet stramt, men presset i norsk økonomi er i ferd med å avta, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet mener det er behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å bringe inflasjonen ned til målet. Prisveksten har vært klart høyere enn anslått i forrige rapport. Rentene ute har steget mer enn lagt til grunn. Høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover, heter det.

– Dersom vi ikke hever renten, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen, sier Bache.

På forhånd var økonomene delt i synet på om renta ville økes 0,25 eller 0,5 prosentpoeng. Norges Bank satte opp renta 0,25 prosentpoeng i mai og varslet samtidig at den trolig ville økes mer i juni.