Bråbremset for å unngå påkjørsel av rådyr på E14. Så smalt det bakfra