Her er den nye E14-konklusjonen

Gang- og sykkelvegen over dyrkajorda langs E14 blir behandlet på nytt i planutvalg og kommunestyre i Stjørdal denne uka. Foto: Jan Erik Sundoy