Politiet: Alle pride-arrangementer i Norge bør vurdere å utsette på grunn av informasjon fra PST

foto