Ville avslutte tilbudet om vinterdrift av private veier, men det forslaget fikk hard motbør

foto