Skredrammet E6 utenfor Trondheim åpnes trolig ikke før helgen