Kameratene Ludvik Rønning, Randolf Eriksen, Jørgen Ulseth og Johan Martin Skogmo sitter og prater sammen i fellesarealet på Ole Vig. For tre uker siden var ungdommene fra Skatval og Elvran ferske elever ved den videregående skolen, men starten har vært av det spesielle slaget. Kort tid etter første skoledag ble lærerstreiken utvidet og i dag er det i overkant av 60 lærere ved Ole Vig i Streik. I tillegg streiker et betydelig antall lærere ved ungdomsskolene Stokkan, Halsen og Hegra. Kameratgjengen som Bladet treffer på er ikke veldig bekymret over at streiken er inne i sin tredje uke.

– Jeg synes det er helt greit. Vi får flere fritimer når det er streik, sier Eriksen.

Ikke bekymret

Tirsdag kom han litt senere på skolen enn normalt på grunn av streiken og det ble med to skoletimer denne dagen. Kameratene oppgir «tre», «tre» og «alt» på spørsmål om hvor mange timer det ble i dag og hvor lang skoledagen blir avhenger helt av hvilke lærere som er i streik.

– Vi er på skolen selv om det noen dager er få timer på grunn av streiken. Men vi kan dra hjem litt tidligere og eller for å trene, sier Ulseth.

– Er dere bekymret for at dere havner bakpå i undervisningen?

– Ikke så veldig, men jeg tror det blir litt tungt når streiken er over, for vi har ikke blitt helt vant til skolen ennå, sier Rønning.

– Det blir kanskje litt ekstra trykk på fag som vi ennå ikke har hatt, som norsk, samfunnsfag og geografi, legger Ulseth til.

Sterk motivasjon

– Hvor lenge tror dere streiken varer?

– Noen måneder, kanskje. Det kommer an på hvor mange som blir tatt ut i streik. Hvis det er som nå kan den sikkert vare hele året, tror guttene.

– Men det blir kanskje litt mye, er de enige om.

Inger-Anne Sundbø er streikeleder i Stjørdal. Hun vil ikke spekulere i hvor lenge streiken kan vare, men sier motivasjonen fortsatt er sterk blant de skoleansatte.

– Vi streiker så lenge vi må og kan ikke gi oss nå. Det at flere forbund streiker sammen gir oss en ekstra støtte, sier hun.

Den streikende parten understreker at de helst vil tilbake til klasserommet, men da må KS komme dem i møte.

– Vi kan være tilbake i morgen om vi får et bedre tilbud, sier Sundbø.

– Bedre på sikt

– Hva tenker dere om at mange elever er uten et tilbud på dagtid?

– Det gjør vondt nå, men vi gjør dette for at skolen skal bli bedre på sikt. Vi gjør vårt beste for å beskytte de sårbare og det er ikke tilfeldig at ingen lærere i barneskolen er tatt ut i streik. Og arbeidsgiver kan søke om dispensasjon fra streiken om nødvendig, sier streikeleder i Stjørdal, Inger-Anne Sundbø, som legger til at helsesykepleier og andre ansatte fortsatt er i jobb.

Tirsdag morgen aksjonerte lærerne langs Ringveien i Stjørdal og de streikende lærerne forteller at mange bilister viste tommelen opp på vei til jobb. Støtten er med på opprettholde motivasjonen i arbeidskonflikten som fortsatt virker å være et stykke unna løsning.