Her blir Svein tatt imot som en helt: – Var absolutt verdt alt slitet