Her plantet Kåre flere sjeldne trær. Nå er de skamfert og ødelagt: – De var ikke i veien for noen

foto