– Jeg har tatt initiativ til at spørsmål rundt fysioterapitjenestene og rehabiliteringstilbudet blir satt på sakskartet i det første utvalgsmøtet etter sommeren, sier leder i utvalg for helse og omsorg i Malvik kommune, Liv Aksnes.

Manglende styrking

Bakgrunnen for at saken blir tatt opp er bekymringsmelding fra regionleder Ann-Elin Myklebust i Midt-Norsk Fysioterapeutforbund. Hun mener at det de siste årene ikke har vært satt inn nok ressurser til å styrke tilbudet, og at tjenesten lider under et stort budsjettmessig etterslep i forhold til lege- og omsorgstjenestene.

– Dette har gitt et etterslep som utgjør en betydelig utfordring i kommunene. Muskel- og skjelettlidelser er et stort samfunnsproblem og er hovedårsaken til sykemeldinger. I tillegg blir stadig flere behandlet i sykehus og trenger opptrening og rehabilitering i etterkant, skriver Myklebust i brevet som er sendt utvalgslederen i Malvik.

– Mange fysioterapeuter er fortvilte over lange ventelister og stort påtrykk fra pasienter. Mange fastleger gir også uttrykk for at fysioterapitilbudet er mangelfullt for pasientene deres, skriver regionlederen.

På største alvor

– Henvendelsen fra regionlederen i fysioterapiforbundet tar vi på det største alvor og er noe vil følge opp. Dette er svært viktige helsetilbud for en stor del av befolkningen. Det er et problem at midlene til denne tjenesten ikke er økt i samme grad som legetjenestene. Nå ber vi ført om å få en rapport fra råmannen om hvordan situasjonen er i Malvik. Dersom det viser seg å være behov for å styrke tilbudet må vi ta det med oss i arbeidet med budsjettet, sier Liv Aksens.

– Dette handler om at alle skal ha god livskvalitet, og at riktig behandling vil gjøre at sykmeldte kan komme raskere tilbake i jobb. Jeg ikke noen grunn til å tro noe annet enn at tilbudet fungerer bra i Malvik kommune. Det er tre fysikalske institutt som har driftsavtaler med kommunen. I tillegg har kommunen egne fysioterapeuter som gir gode tilbud til både barn og voksne, sier Liv Aksens.