Ber om at skredområde sikres umiddelbart: – Det haster med å komme i gang

foto