Det blåste isflak av bilen gjennom tunnelene på E6