Basert på tidligere erfaringer trodde kommunen det ville ta over to år å selge de 21 tomtene i Arnstadåsen. Nå, bare få måneder etter at salget starter, er området nærmest utsolgt. En gjennomsnittlig tomtepris på 230 000 kroner har ikke skremt kjøperne.

@Mtitt:Byggetrinn to

– Dette har gått langt fortere enn vi tenkte. De fire tomtene som er igjen går nok unna ganske så fort, så vi er veldig godt fornøyd, sier økonomikonsulent i etat teknisk drift, Jan Erik Arnes. Han tilføyer at det finnes planer for et byggetrinn to i Arnstadåsen, men at vegen fram ennå er lang. Blant annet må et nytt byggetrinn opp til politisk behandling, så noe eksakt tidspunkt kan ikke gies.

Også kommunen ønsker å engasjere seg i byggingen i Arnstadåsen. De har holdt av et flateområde på om lag 3 dekar for bygging av mindre og rimelige leiligheter. Planen er å inngå kontrakt med et firma som kan stå for oppføring av salg av 6-8 leiligheter.

Arnes presiserer at utsolgt i Arnstadåsen ikke betyr at kommunen står uten tomtetilbud. Det begynner å bli en stund siden salget av tomter i første byggetrinn i del tre av Geving-feltet startet. Der er det til sammen 39 tomter, men bare åtte er solgt foreløpig.

– Det er meget bra standard også på disse tomtene, men på grunn av siluettvirkningen mot Hell og Stjørdal sentrum er det lagt begrensninger på takvinkel og høyde på husene, forklarer Arnes. Dette betyr at det stilles noe større krav til husbyggerne. Her må de velge tomt før de begynner å bla i ferdighusfirmaenes kataloger.

– Det stemmer at disse begrensningene krever litt mer planlegging. Husene må tilrettelegges mer for tomtene, sier Arnes.

Det er ikke så veldig mange dagene siden en annen del av Geving-feltet ble annonsert. 15 tomter er byggeklare i byggetrinn to i feltet.

– Dette er et område som er godt tilrettelagt for hus på halvannen etasje, og det er jo en hustype som er i skuddet akkurat nå. Derfor har vi gjort klar disse 15 tomtene og gikk ut med annonse nå nylig. Henvendelsene har allerede begynt å komme, sier økonomikonsulenten.

Etat teknisk drift jobber også for å komme i mål med reguleringsplan for feltet Skåråen i Hegra. Her planlegges det et større felt i lia mellom fylkesvegen og Prestgårdsfeltet. I følge Arnes kan prosjekteringen trolig starte til høsten, men han vil ikke gi seg ut på å anslå når de første tomtene kan være byggeklare. Antall tomter er heller ikke fastsatt.

Kommunen kan i øyeblikket ikke tilby sentrumsnære tomter. Arnes ser at det er behov, men påpeker samtidig at mange private utbyggere tilbyr tomter nærmere sentrum.

– Skatval og Hegra oppfattes kanskje ikke som sentrumsnært av oss som bor i kommunen. Men begge steder har et godt oppvekstmiljø, med rike muligheter for friluftsliv. Dette er kvaliteter som tilflyttere setter stor pris på, avslutter Arnes.

Related content