I 19 år har Håkon Børset styrt Hegra Sparebank med en fast hånd . Denne perioden har vært svært god for en liten bank som valgte å stå selvstendig i en tid der omtrent all ekspertise anbefalte sammenslåing. Så bra har disse årene vært for banken, at resultatet for 2004 ble det beste i hele Hegra Sparebanks historie! Og folk i dalføret snakker gjerne om mønsterbruket på Hegrasmoen.

Allikevel ble banksjefskiftet en litt stillferdig affære i banken i går. Formann i styret for Hegra Sparebank, Harald Flobergseter takket Håkon Børset for å ha gjort en veldig god jobb for banken i disse årene, og lovte ham og de andre ansatte en litt mer stilfull fest i løpet av høsten.

Med adresse til den nye banksjefen, sa styreformannen at også han i utgangspunktet har mye av det grunnlaget som skal til for å bli en dyktig banksjef. Og han ba Oddvar Vigdenes ikke gape over for mye i starten men ta tingene etter hvert som de kommer.

– Det er viktig at du fortsetter arbeidet med å forankre banken som den lokale motoren den er i bygda, sa Harald Flobergseter. – Men husk nå endelig på at dette ikke er noe onemanshow. Du har en dyktig stab omkring deg som du kan dra stor nytte av.

Banksjef Oddvar Vigdenes takket for en god mottagelse i banken og sa blant annet at han var opptatt av at også kundene skal få føle det samme.

– God kundebehandling er en selvfølge for at banken skal lykkes også i årene som kommer , sa Oddvar Vigdenes, for det som skapes her i Hegra Sparebank, det får ringvirkninger for hele bygda.

VELKOMMEN: Banksjef Oddvar Vigdenes ønskes velkommen av styreformann Harald Flobergseter. -Det er viktig at du gjør deg tilgjengelig for kundene slik vi er blitt vant til det her i banken, sa styreformannen blant annet.