– Jeg er skuffet over at noen får seg til å gå inn på et sykehjem og stjele

foto