Vil gjøre Frivilligsentralen til et møtested for alle

foto