De kunne ha hatt en atskillig lettere tilværelse om vi andre bidro til å legge forholdene til rette. Ofte handler det om veldig enkle og lite kostbare tilpasninger.

Forleden dro rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne igjen på befaring i rådhuset og på biblioteket i Kjøpmannsgata. Denne gangen hadde de med seg rullestolbruker Einar Moksnes for å sjekke forholdene og finne ut om påpekningene de har levert tidligere, var utført.

Dessverre var mye akkurat som før. Det handler både om enkle saker som skifte av mørklagte lyspærer og for høyt plasserte ringeklokker. Men også mer kompliserte atkomstforhold som rullestolrampa i rådhusets vestibyle.

Solbjørg Volden i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Stjørdal sier rett ut her i Bladet at hun blir sint når hun ser hvor lite som er lagt til rette. Det har hun all grunn til. Mange av punktene bør være svært enkle og billige å utbedre. Saken handler kanskje mer om holdninger hos funksjonsfriske som ”styrer og regjerer” for eksempel i rådhuset.

Den trange rullestolrampa med altfor krappe svinger, er et kapittel for seg. Rampa var kanskje grei nok for de gamle hånddrevne rullestolene. Men nå må funksjonshemmede ta seg fram sjøl med større motoriserte saker slik stjørdalingen Einar Moksnes gjør. I rådhuset støter han på store problemer.

Da er det på sin plass at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne minner om at en ny lov som trådte i kraft ved siste årsskifte, faktisk nedlegger forbud mot å diskriminere funksjonshemmede med dårlige løsninger. Det må faktisk kommunen som driver offentlige bygg, forholde seg til.

Derfor er det veldig bra at etatsjef Ottar Bjerkås som representerer rådmannen, legger seg helt flat etter reportasjen i lokalavisa og vil rydde opp. Dermed regner vi med at saken har kommet inn på rett spor.