Stjørdalsungdommen sparte en måned i fengsel på å være samarbeidsvillig overfor politiet og rettsvesenet.

Det var en angrende synder som møtte i tingretten forleden. Han var siktet for voldsbruk «med særlig farlig redskap».

Slo med ølglass

Stjørdalingen som er først i tjueåra, hadde slått et ølglass i ansiktet på en annen.

Det skjedde en natt i mai i år i sentrum av Stjørdal. Fornærmede ble påført flere kutt som måtte syes med til sammen 23 sting. Angrepet skjedde uprovosert, går det fram av siktelsen.

Politiet la fram omfattende dokumentasjon av fornærmedes sakder i retten. Retten la til grunn at forholdet rammes av en strengere paragraf i straffeloven.

Skjerpende omstendigheter

– Det foreligger skjerpende omstendigheter fordi det ble brukt et glass til å slå med. Glasset framtrer som et særlig farlig redskap. Slaget med et glass mot ansiktet, hadde potensiale i seg til å påføre langt større skade enn det som faktisk ble resultatet, konkluderer tingretten.

I formildende retning trekker retten fram at siktede har vært samarbeidsvillig etter at han ble pågrepet. Siktede har også tatt kontakt med fornærmede og hans familie og beklaget. Samarbeidsviljen har forenklet både arbeidet til politiet og tingretten.

Fikk strafferabatt

Retten konkluderer med fengsel i 60 dager. Samtidig sier tingretten klart fra om at uten tilståelse, så ville straffen vært fengsel i 90 dager.

Stjørdalsungdommen ble også dømt til å betale erstatning til fornærmede på 2.026 kroner for utlegg som han har hatt. Disse pengene har domfelte allerede betalt, opplyste han i retten.

Domfelte ok betenkningstid da dommen ble lest opp for ham.