Jernbanen mellom Kopperå og Storlien blir trolig stengt resten av vinteren. Minst.

- Jeg tør ikke si hvor lenge den blir stengt. Men det er lite som taler for at den blir åpnet igjen i vinter, sier Henrik Sundquist i det svenske Trafikverket.

Usikker grunn

Problemet ligger på et sted som blir kalt "Stora Helvetet", rundt 200 meter inne på svensk side. Nylig ble man oppmerksom på bevegelse i grunnen under sporet.

- Bevegelsen er så stor at vi fant det tilrådelig å stenge banen, sier Henrik Sundquist.

Ny trasé?

Trafikverket vurderer nå aktuelle tiltak for å sikre stabiliteten. Henrik Sundquist kan ennå ikke si når Trafikverket har bestemt seg for hvilke tiltak de vil sette i verk.

- Ett mulig tiltak kan være å endre jernbanetraséen på den aktuelle strekningen. I så fall vil det ta tid før jernbanen kan åpnes igjen. Men uansett tiltak vil det ta tid før vi kan åpne jernbanen igjen, sier Henrik Sundquist.

Målinger

Stora Helvetet ligger rundt 200 meter inne på svensk side av grensen. Her passerer jernbanen en 24 meter høy fylling. Det er i denne fyllingen Trafikverket har registrert bevegelse i grunnen.

- I flere år har vi her hatt instrumenter som måler bevegelsene i grunnen. Vi hars sett på resultatene av målingene den siste tiden, og på den bakgrunnen tar vi ikke sjansen på å la trafikken fortsete, sier Henrik Sundquist.

Fire tog

Daglig går det to persontog hver retning mellom Kopperå og Storlien, det vil si fire tog i døgnet. De resisende blir fraktet med buss på denne strekningen.

- Baneservice på svensk side har lovt oss en tilbakemelding innen 18. desember. Da får vi ny beskjed om hvor lenge jernbanen vil være stengt, sier Hilde Lyng, markedsansvarlig i NSB for Trønder-, Røros- og Meråkerbanen.

Ikke optimalt

- Skaper situasjonen store problemer for NSB?

- Nei, ikke store problemer foreløpig. Det fungerer greit, selv om det ikke er optimalt å måtte kjøre buss en kortere del av en lengre strekning, sier Hilde Lyng.