Massoud Atroshi som eier og driver Viva Napoli i Stjørdal, har fått mange slengbemerkninger etter at restauranten ble raidet.

Det synes Massoud er både sårende og urettferdig. Viva Napoli har alt i orden.

- Jeg har alltid lagt vekt på å være ærlig og drive i tråd med loven, sier Massoud.

Restauranten Viva Napoli ble gjennomsøkt under storaksjonen mot restaurantbransjen 20. november.

Reagerer på bilder fra aksjonen

Bildene som media brukte, var tatt ved Viva Napoli.

– Det var lett å kjenne igjen restauranten, sier Massoud Atroshi.

Derfor har han fått flere slengbemerkninger etterpå.

Men verken politi eller andre myndigheter har kommet med noen påpakninger til Massoud Atroshi og Viva Napoli etter restaurant-raidet 20. november.?

Politi, tollmyndigheter, skatteetat, næringsmiddelkontroll og arbeidstilsyn slo til mot til sammen 19 spisesteder i åtte kommuner i Nord-Trøndelag om kvelden 20. november. I Stjørdal ble tre restauranter raidet. Hos Massoud ble en av hans ansatte pågrepet.

– Lurte meg

– Han hadde lurt meg. Mannen hadde lagt fram falske papirer. Det ble ikke avslørt før politiet sjekket nærmere, sier Massoud.

Etterforskningen har vist at Massoud ikke kan klandres som arbeidsgiver. Han hadde forsikret seg om både navn, arbeidstillatelse, skattekort og bankkonto. Kort sagt alt som en arbeidsgiver skal gjøre. Politiet har ikke funnet noen grunn til å klandre arbeidsgiver.

Det har heller ikke de andre instansene som sjekket restauranten.

– Alt i orden

– Jeg har nylig fått brev fra skattemyndighetene om at alt er i orden, sier Massoud.

Noen har også spurt om de bruker mistenkelig kjøtt i restauranten.

– Vi har gjort rede for alt kjøttet. Noe er importkjøtt, men anskaffet gjennom offisielle kanaler. Alt er dokumentert. Vi bruker ikke ulovlig kjøtt, sier Massoud.

Han legger stor vekt på å drive restauranten ryddig og ærlig.

– Myndighetene er hjertelig velkommen på kontroll når som helst, sier Massoud.

Han har hatt flere besøk. Men aldri har kontrollene avdekket noe ulovlig.

Føles ufortjent

Han synes derfor det er sterkt ufortjent når nettopp hans restaurant blir tatt bilder av i forbindelse med politiaksjonen mot 18 spisesteder over hele fylket. Det føler Massoud blir veldig urettferdig.

Massoud Atroshi har drevet restaurant i Stjørdal i 16 år. Han har jobbet opp Viva Napoli fra ingenting til en betydelig virksomhet.

Ti familier lever av denne restauranten, sier Massoud.

Han sier han alltid har lagt vekt på å understreke overfor sine utenlandske ansatte hvorfor og hvor viktig det er at alle betaler sin skatt. I restauranten har han hatt både utenlandske og norske medarbeidere – jenter og gutter.

Gir folk en sjanse

– Jeg liker å gi unge mennesker en sjanse. Flere som har startet hos oss, har nådd veldig langt, sier han.

Massoud medgir at det sårer veldig når noen trekker hans hederlighet og forretningsmoral i tvil. Derfor opplever han medieoppslagene omkring restaurantraidet som veldig skuffende.