Så snart de rette personer i Jernbaneverket er tilbake etter ferien vil statssekretæren Arnfinn Ellingsen i samferdselsdepartementet ha et møte med Jernbaneverket for å gjennomgå planer og budsjettposter og se om det er mulig å flytte på de nødvendige antall millioner kroner.

– Det er det jeg kan love i dag, sa statssekretæren under besøket sitt i Meråker i går. Her hadde han møter med den politisk ledelse i fire kommuner på svensk og norsk side.

Store arrangement

Som kjent er det i Nasjonal Transportplan lagt inn penger etter 2009 til å forsterke Meråkerbanen til å kunne tåle 22,5 tonns akseltrykk. Men lokale myndigheter og lokalt næringsliv ønsker å få framskyndet denne prosessen til 2007. Dette året er det som kjent alpin-VM i Åre, like over på svensk side av grensen. Samme år er det ski-NM i Meråker. To år senere, i 2009, er det VM i skiskyting i Østersund, og svenskene satser også på nytt for å trekke til seg OL.

I dette bildet er Værnes flyplass tiltenkt en sentral rolle, og dermed er det stort behov for effektiv transport mellom Meråker og Åre/Østersund.

40 millioner

Fylkesråd Susanne Brattli, som også deltok på møtet i Meråker, sier at det man ber statssekretæren om er 40 millioner kroner på statsbudsjettet til høsten. Får man det, slik at man kan få økt akseltrykket på norsk side til samme nivå som på svens side av grensen, næringslivet muligheten til å vise at Meråkerbanen er liv laga.

Brattli mener også bestemt at regionen må få tilført dette som friske penger, og at en forsterking av banen ikke må komme gjennom omprioriteringer innen regionen.

Sulteforet

Det er ikke så veldig mange år siden rapporter trakk den konklusjon at det ikke ville være mulig å opprettholde Meråkerbanen. Men den siste tiden har det vært stadig økende oppmerksomhet rundt denne jernbanestrekningen, med et stadig sterkere press for å få den oppgradert.

– Jeg er enig i at den lenge har vært sulteforet, og nå må turen snart komme til Meråkerbanen. Men det er viktig at lokalt næringsliv og lokale og regionale myndigheter sørger for å holde den ”varm”. Norsk samferdselshistorie er nemlig preget av at grupper og enkeltpersoner har stått på og stadig holdt sine spesielle prosjekter varme, sier statssekretær Arnfinn Ellingsen.

OPTIMISME: Like over ferien vil statssekretær Arnfinn Ellingsen (t.h.) i samferdselsdepartementet ha et møte med Jernbaneverket for å se om det er mulig finne penger til å framskynde en forsterking av Meråkerbanen. Ellingsen besøkte i går Meråker, der han blant annet møtte Stjørdalsordfører Johan Arnt Elverum og ordfører Bård Langsåvold i Meråker.