Sist torsdag var prosjektgruppa for storhallprosjektet på Øverlands samlet til møte i Stjørdal. Trolig var det medlemmer i gruppa som forventet at dette ble det siste møtet før politisk behandling av saken. Men fylkeskommunens medlemmer i gruppa, deriblant fylkesråd for regional utvikling Susanne Bratli, ville ikke gå for innstillinga før et samlet fylkesråd gjennomdiskutere saken og konkluderte.

Dermed må vi vente på avklaringene, men nå haster det. 25. august konkluderer fylkesrådet. Selvfølgelig knytter det seg betydelig spenning til hva fylkesråd Alf Daniel Moen og hans rådsmedlemmer kommer opp med. Det er på det rene at fylkeskommunens bidrag i denne saken er helt avgjørende for storhallprosjektet.

Akkurat den biten er ikke vanskelig å forstå. For selv om kommunen har fått en ny hall i Hegra, er det fortsatt et stort udekket behov for treningstid i hallene. Og attpåtil bærer Stjørdalshallen preg av at tiden har løpt fra den. Men kommunen alene har ikke økonomiske muskler til å dra en storhall i land. Dette skal bli en ny hall med tydelig regional betydning.

Fylkeskommunen er så absolutt på banen og ser behovet for en ny hall på Øverlands. Ikke særlig overraskende siden fylkeskommunen som eier av Ole Vig videregående skole har stort hallbehov gjennom hele året. En vegg i utvidelsen som er planlagt ved Ole Vig er faktisk tegnet som en av veggene i storhallen. Felles vrimleareal skal skolen og hallen ha, så det er to offentlige nivå som må løse hallsaken.

Vi påstår at her i sørdelen av fylket har ikke fylkeskommunen vært overaktiv på noen som helst område. Derfor forstår vi en samlet idrettsbevegelse i kommunen som absolutt forventer at nå er det Stjørdal sin tur. Det har idrettsbevegelsen kommunisert ut til kommunepolitikerne. Dermed har kommunepolitikerne et betydelig ansvar for å fortelle sannheten til sine partifeller i fylkesråd og fylkesting. Ole Myrbekk i Stjørdal Høyre må legge press på partiets fylkesråd. Og Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet har nok sikkert åpen linje inn til både fylkesrådsleder Moen og fylkesråd Bratli.

Det er akkurat nå det må presses. Fylkeskommunen har midler. Lokalpolitikerne i Stjørdal må fortelle fylkesrådet at vi vil ha noen av disse. Stjørdal er fylkets folkerikeste kommune. Et storhallprosjekt på Øverlands vil fylkeskommunen kunne smykke seg med. Det vil være et flott velkommen til søringene når de kommer til Nord-Trøndelag.