Med denne gamle kista skal duoen besøke alle barneskoler i Stjørdal

foto