41 meldinger om forstyrrelse av natteroen i Trøndelag