– Jeg er ikke overrasket. Jeg regnet med at det ville bli slik, sier prosjektleder Tor Kvam.

Fram til sist fredag var 17 lam funnet omkommet. Av disse mener man at jerven har drept ni. Kongeørna har trolig tatt livet av tre lam, to har omkommet på grunn av sykdom, mens to er drept av fredet rovvilt uten at dette er nærmere spesifisert.

Hittil er ikke tapet av lam alarmerende høyt. De 17 som er drept hittil utgjør vel fire prosent. I fjor hadde de tre saueierne som deltar i prosjektet, Svenn Tore Ness, Arne Magnus Størseth og Erland Sende, et samlet tap på rundt 130 lam.

– Men det er gjerne på slutten av beitesesongen at problemene med jerv først og fremst melder seg. Det kan skyldes at ungene da er så store at de deltar i jakta, sier Tor Kvam.

Den siste rapporten er det stor forskjell på forekomsten av jervdrepte lam innen området der undersøkelsene foregår. Ifølge Tor Kvam er tapet størst i de delene av Blåberga som ligger høyest, mens sauflokkene som går lenger nede i terrenget ennå ikke har vært like utsatt.

Saueierne i Meråker har lenge hevdet at jerven har vært et alvorlig problem, men de har hatt vansker med å få gjennomslag for dette. I fjor søkte saubøndene i Meråker om å få erstattet 223 lam og 24 voksne sauer de mente jerven hadde tatt. De fikk erstattet 26 lam, viser en oversikt fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

Undersøkelsene i sommer, der 350 lam og vel 50 voksne sauer har fått påsatt radio-halsbånd, skal prøve å finne årsaken til det store tapet som har forekommet i enkelte områder i Meråker.