– Jeg reagerer kraftig på kommentarene fra AtB og næringssjefen i kommunen i intervjuet med meg i Bladet i forrige uke. Det er første gang vi i Ungdomsrådet hører at dialogen med AtB skal foregå via administrasjonen i kommunen, sier Jørgen Enoksen.

Direkte dialog

– Det er ikke noe vi har oppfattet at Ungdomsrådet skal kommunisere via Malvik kommune. Vi ønsker direkte dialog, men forstår at det ikke er slik de vil ha det. Etter min mening er dette dårlig kommunisert, noe som gjør at vi har kastet bort altfor mye tid på dette uten at noe ser ut til å skje, mener Enoksen.

Ønsker å påvirke

– Når det hevdes at det har vært en god dialog mellom AtB og Malvik kommune, er det ikke slik vi i Ungdomsrådet oppfatter det. For vår del oppleves dette ikke som en god dialog mellom et fylkeskommunalt selskap og brukere av lokalbusstilbudet og som ønsker å påvirke ruteopplegget, hevder han.

Noe tungvint

– Det virker noe tungvint at vi skal kommunisere via et mellomledd. Men dersom AtB ikke ønsker å ha dialog direkte med oss vil Ungdomsrådet fra høsten av forholde oss til politisk nivå, som er kommunestyret, sier Jørgen Enoksen.