Sjekket bil på E6: Sjåfør måtte parkere og ordne seg egen skyss