Samarbeid i økonomisk skvis: – Er ved et veiskille

foto