Line tar over direktørjobb. Her hilser hun på sine nye kolleger