Stjørdal kommune har mottatt en søknad fra grunneier om å gjøre om arealet som fram til nå har huset Prestmoen Kulturpark til næringsareal. Det går kommunedirektøren i mot. Bakgrunnen er at etableringen av kulturparken ble godkjent med et krav om at arealet skulle tilbakeføres som landbruksareal når parken ikke lenger var i bruk.

Innrømmer dårlig vedtak

Leder i utvalg plan og miljø, Rolf Charles Berg fra Senterpartiet, er tydelig på at vedtaket om tilbakeføring til landbruksareal kanskje ikke er like rett i dag som den gang.

– Det ble gjort et dårlig politisk vedtak da politikerne bestemte at arealet skulle tilbakeføres til landbruk. Initiativtakerne av kulturparken har ikke evne eller vilje til å tilbakeføre dette arealet, og dagens bygningsmasse er direkte til fare for nærmiljøet. Eneste som er i stand til å gjøre noe med arealet er grunneier, som nå søker om å få ta i bruk arealet som næringsareal, sier Rolf Charles Berg.

Kan skåne andre landbruksareal

Berg ville ikke gå i mot kommunedirektørens innstilling i torsdagens kommunestyremøte, men at saken blir tatt med videre når kommunen skal rullere kommuneplanens arealdel neste gang.

– Ved å ta i bruk av dette området som næringsareal, kan vi skåne andre landbruksareal som er under press. Det er trykk på næringsareal i Stjørdal, og jeg føler meg sikker på at arealet som har huset kulturparken vil bli stående slik som i dag for evig tid om vi holder fast på vedtaket om tilbakeføring til landbruksareal, fortsetter Berg.

Rolf Charles Berg håper å finne en løsning for området som huset det som var Prestmoen Kulturpark. Foto: Jon Håkon Slungård

Ja - allerede i dag

Arbeiderpartiet støtter Berg i denne saken, og Stian Flobergseter kunne fortelle at om det hadde vært mulig, så hadde de sagt ja til søknaden allerede i dag.

– Det er et skrikende behov for industriareal i kommunen, og vi kunne ha sagt ja til omregulering allerede i dag. Men da hadde vi helt sikkert fått saken i retur av statsforvalteren. Derfor er det å gå om kommuneplanens arealdel den beste veien å gå i denne saken, avslutter Flobergseter.

Grunneier har i sin søknad antydet at han ønsker at området skal benyttes av Midt-Norsk Rør AS, et firma som allerede har tilhold på en annen del av vedkommende eiendom.