Elbiler har tatt over også blant dem med lav inntekt

foto