Rykket ut til gress- og lyngbrann i Hegra. Nå er den slokket