Henter ut videobilder etter innbrudd - forsøkte bryte seg inn i skap