Her kjøres det bil på gang- og sykkelvegen: – Opplever det daglig

foto