Her oppsto det lange køer på E6 etter uhell: – Sto i sørgående felt