Lastebil lastet med sprengstoff fikk kontrollørene til å steile

Dette skiltet betyr ADR-transport av farlig gods, og i dette tilfellet var det sprengstoff som ble transportert. Foto: Statens Vegvesen