– Hvis vi godtar tilbudet, har de lurt oss godt

foto